Hembygd

 

Den bygd som du härstammar från eller kommer från kallas för din hembygd. Man kan ha fler än en hembygd, beroende på om man har en stor och utspridd släkt. Intresset för hembygdskunskap var enormt stort förr i tiden, och ämnet hembygdskunskap var till och med ett obligatoriskt ämne på folkhögskolan i början av 1900-talet. Under de senaste decennierna så har intresset för hembygdkunskap ökat igen. Ökningen har skett i samband med olika hembygdsföreningar och hembygsrörelser. Välkommen att läsa mer!